Kunnen we je helpen? bel 020 820 3650

Belangrijke informatie over onna-onna

Op deze pagina tref je verschillende belangrijke (juridische) documenten aan:

Wie is onna-onna?

onna-onna is een financiële dienstverlener die vrouwen de helpende hand biedt in het verkleinen van financiële risico’s en het vergroten van zelfstandigheid. Dit doen we door vrouwen relevante verzekeringsproducten en bijpassende diensten en service te bieden.

onna-onna is een handelsnaam van Newdutch B.V. en staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 28117677. Newdutch is een tussenpersoon (bemiddelaar) met een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en verleent financiële diensten. Daarom valt onna-onna onder de Wet op het financieel toezicht (Wft). In het AFM-register kun je ons vinden onder Newdutch, nummer 12017867. Newdutch is voor 100% een dochteronderneming van Aegon Nederland N.V.

Welke dienstverlening bieden we?

Consumenten kunnen zich via internet of telefonisch bij onna-onna verzekeren tegen verschillende risico’s. Als bemiddelaar in schadeverzekeringen gaan wij er van uit dat jij goed weet welk risico je wilt afdekken en welke verzekering je wenst. Daarom:

  • Adviseren wij jou niet welke verzekering of welke dekking je moet kiezen.
  • Vergelijken wij onze verzekeringen niet met andere verzekeringen in de markt.
  • Informeren wij jou alleen in algemene zin over de verzekering.
  • Voeren wij alleen jouw opdracht uit en ben je zelf verantwoordelijk voor jouw besluit.

onna-onna is aangesloten bij de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Dit betekent dat onze werkwijze en gehanteerde voorwaarden in overeenstemming zijn met relevante wet- en regelgeving en de Gedragsregels Thuiswinkel Waarborg van Thuiswinkel.org.

Meer informatie vind je in onze onna-onna dienstenwijzer (PDF)

Waar kan ik met een klacht terecht?

Heb je een klacht of ben je het oneens met een beslissing van een onna-onna medewerker? Neem dan contact op met onna-onna, dan zoeken we samen naar een oplossing.

Wij bellen je altijd binnen 2 dagen, zodat je weet dat jouw klacht ons bereikt heeft. Daarna krijg je zo spoedig mogelijk, maar altijd binnen 2 weken, een inhoudelijke reactie op jouw klacht.

Wanneer je het niet eens bent met onze reactie, kun je jouw klacht altijd nog voorleggen aan het KiFiD. Dit is een onafhankelijk instituut, waar wij als dienstverlener bij aangesloten zijn. Ons inschrijvingsnummer bij het KiFiD is 300013420.

KiFiD
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

0900 355 2248

info@kifid.nl
www.kifid.nl

Geschillencommissie Thuiswinkel

Komen we er niet uit, dan kun je de klacht ook voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel. Op www.sgc.nl vind je meer informatie en kun je direct online je klacht indienen. Je kunt je klacht ook voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform.

Tot slot kun je jouw klacht aan de Nederlandse rechter voorleggen.

Copyright

Copyright (2014) behoort aan onna-onna.

Alle rechten voorbehouden. Het is toegestaan om de inhoud van deze website te bekijken, te bewaren, uit te printen, te reproduceren en te verspreiden voor niet-commerciële (privé) doeleinden.
Voorwaarde bij verspreiding is dat de inhoud hiervan niet gewijzigd wordt en de disclaimer en deze copyrightverklaring worden toegevoegd.

Datum copyrightstatement: augustus 2014

Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site betekent dat de gebruiker instemt met de bepalingen in deze disclaimer.

onna-onna streeft ernaar dat alle informatie op deze site actueel en correct is. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. onna-onna behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Privacy statement

Wij zorgen voor jouw privacy

Wij vinden jouw privacy belangrijk en respecteren deze, of je nu al klant bent of (nog) niet. Daarom behandelen en beveiligen wij jouw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. We streven ernaar om jouw privacy veilig te stellen en tegelijkertijd onze service zo persoonlijk mogelijk te maken.

Waarvoor wij jouw gegevens gebruiken

Jouw persoonsgegevens gebruiken wij voor het afhandelen van je aanvraag, het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst of financiële dienst en om te voldoen aan wettelijke regelingen.

Daarnaast kunnen wij jouw gegevens gebruiken om bijvoorbeeld fraude te bestrijden of voor statistische analyses. Wij mogen je informeren over onze andere producten en diensten per post, telefoon of e-mail. Wil je dit liever niet, laat het ons dan weten via contact@onna-onna.nl.

We gebruiken zogenaamde ‘cookies’ op onze website, om jouw vroegere activiteiten op de site te registreren, zodat we je bij een volgend bezoek een betere dienstverlening kunnen bieden. Wij verwerken jouw gegevens zodat je zoveel mogelijk op maat geïnformeerd wordt.

Hoe we jouw gegevens gebruiken

Om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Zo werken wij bijvoorbeeld bij het aanvragen van een verzekering met een beveiligde verbinding, herkenbaar aan de letters ‘https’ in jouw internetbrowser. Ook worden uw gegevens opgeslagen op een afgeschermde server.

Het verstrekken van (persoons)gegevens aan derden

onna-onna verstrekt jouw gegevens aan onze verzekeringspartners teneinde jouw aanvraag of jouw schadegeval te verwerken en beoordelen. Deze partners kunnen jouw gegevens raadplegen en vastleggen bij Stichting CIS. Daarbij houden zij zich aan het privacyreglement van Stichting CIS, zie ook www.stichtingcis.nl . Daarnaast verstrekt onna-onna uisluitend (persoons)gegevens aan derden wanneer de wet dit voorschrijft en in het geval van (het vermoeden van) fraude. Je kunt ten alle tijde inzage krijgen in de door jou opgegeven persoonsgegevens, correctie en/of verwijdering ervan.

Vragen over ons privacy beleid

Heb je vragen over de werkwijze van onna-onna op het gebied van privacy, neem dan contact op met onze privacy medewerker, via contact@onna-onna.nl of 020 820 3650. Hier kun je ook terecht wanneer je jouw eigen gegevens wilt inzien of aanpassen.

onna-onna behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina gepubliceerd worden.

Mochten er desondanks kennelijke onjuistheden in de gegevens voorkomen, dan aanvaarden onna-onna en (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site geen aansprakelijkheid. Ook kan onna-onna geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van kennelijke fouten in informatie op de website.

De eventueel op deze website verstrekte informatie over verzekeringen, dan wel in dit verband gedane aanbevelingen, mogen nimmer worden opgevat als een persoonlijk advies. Omdat wij geen persoonlijk advies geven bij gebruikmaking van de mogelijkheid zelf rechtstreeks jouw financiële voorziening(en) te regelen, ben je zelf verantwoordelijk voor de productkeuze en de afstemming op jouw persoonlijke situatie. De weergave van de door andere consumenten gemaakte keuzes dienen slechts ter indicatie en nooit als direct advies. Ingeval je uitsluitend op basis van de informatie of de gedane aanbevelingen op deze website besluit verplichtingen aan te gaan, ben je zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Onna-onna wijst je er derhalve uitdrukkelijk op dat zij niet aansprakelijk is voor de (financiële) schade die voortvloeit uit jouw besluitvorming.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein stukje informatie dat in de vorm van een bestand op jou computer wordt opgeslagen. Hierdoor herkennen wij je bij een volgend bezoek en hoef je bijvoorbeeld niet elke keer dezelfde informatie in te voeren. Ook kunnen we meten hoe onze site wordt gebruikt en daarmee de site verder verbeteren. Lees meer over cookies of wijzig je instellingen.

Verwijderen cookies

Cookies worden opgeslagen op je computer. Je kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig. Ga hiervoor naar de instellingen van je internetbrowser, hier kun je cookies in-, uitschakelen en verwijderen. Door het uitschakelen van cookies is het mogelijk dat sommige gedeelten van onze site niet (geheel) bruikbaar zijn.

onna-onna, vriendinnetjes van Aegon