Kostenoverzicht bij wijzigingenAdreswijziging

Geen kosten. Let op: je premie kan wel veranderen.
 

Wijziging rekeningnummer

Geen kosten

Royement (opzegging)

Geen kosten

Wijziging in betaaltermijn

Geen kostenDekkingswijziging auto

Voor een dekkingswijziging rekenen we €5,- (excl. 21% assurantiebelasting). Hieronder vallen:

  • wijzigen basisdekking
  • wijzigen aanvullende dekking
  • herstellen uit royement of schorsing
  • wijzigen ingangsdatum

Let op: de premie van je autoverzekering kan ook wijzigen.

Vervangen auto (wijzigen object)

Voor deze wijziging betaal je €5,- (excl. 21% assurantiebelasting). Let op: de premie van je autoverzekering kan ook wijzigen.

Schorsing autoverzekering

Geen kosten